Advies van Cipres Accountancy

Wij onderscheiden een tweetal vormen van advisering, namelijk het kleine en het grote advies.
Bij het kleine advies kunt u denken aan kort overleg hetzij per telefoon of per mail. Hierop kunnen we dan ook vaak u direct beantwoorden.
Het groot advies zijn vaak vraagstukken die een langere tijd in beslag nemen. Deze werkzaamheden bevatten vaak meer onderzoek en overleg.
Onze advisering richten we zowel op de particulier als op de ondernemer.

  • Prognoses en financiering;

  • Investeringsvraagstukken;

  • Keuze rechtsvorm;

  • Fiscale vraagstukken;

  • Inrichting en opzet administratie;

  • etc.

Op uw verzoek kunnen we vooraf een kostenindicatie geven voor de te verrichten werkzaamheden.

Als ondernemer ontkomt u er niet aan. En weet u … u doet de boekhouding NIET voor de belastingdienst. De financiële administratie maakt u in eerste instantie voor U ZELF.

Voor de verzorging van de administratie stelt u vaak de volgende vraag:

GA IK MIJN ADMINISTRATIE ZELF DOEN?

Heeft u personeel? Dan is dit geen belemmering om de keuze te maken voor Cipres Accountancy.

Heeft u zelf een ander software pakket:

Heeft u een eenmanszaak, v.o.f. of een maatschap, dan bent u in principe niet verplicht een jaarrekening op te stellen.

Privacy-statement

Direct resultaat met Cipres Accountancy

Vraag advies aan!